Bycie naprawdę integratywnym oznacza wyzbycie się religijnego ferworu w odniesieniu do określonej metody, w tym także do każdego podejścia czy filozofii, które jest integratywne….
John Soderlund
wykop.plPoleć stronę

Międzynarodowa konferencja
"Psychoterapeuta. Wojna i pokój. Siła i miłość"

Wraz z Polską Federacją Psychoterapii oraz Niezależnymi Kryzysowymi Psychoterapeutami z Ukrainy z przyjemnością zapraszamy na międzynarodową konferencję "Psychoterapeuta. Wojna i pokój. Siła i miłość , która odbędzie się 23-25 października w Krakowie.

Zobacz stronę konferencji: www.peaceandwar.eu >>  

 

 

* * *

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI) jest pierwszym zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym psychoterapeutów, którzy od kilkunastu lat integrują różne kierunki psychoterapii.

PTPI określa standardy szkolenia i certyfikowania psychoterapeutów pragnących uprawiać modalność integratywną.

Stanowi zawodową organizację zrzeszającą psychoterapeutów, którzy w swojej postawie wobec swojej profesji pragną przekraczać ograniczenia pojedynczych kierunków psychoterapeutycznych.

Rozpowszechnia wiedzę na temat nowych metod psychoterapii i wiedzę wynikającą z doświadczeń klinicznych dbając o ich naukową weryfikację.

Podejście integratywne jako podejście naukowe opiera się na empirycznej weryfikacji zarówno zastanych, jak i nowopowstających kierunków psychoterapii.

Towarzystwo za ważny cel stawia sobie wzmacnianie i kreowanie psychoterapii jako zawodu i dyscypliny naukowej.

Szczególnym wymiarem tak pojmowanej psychoterapii jest jej jednoczesna przynależność zarówno do zawodów medycznych, jak i humanistycznych, wymóg wysokich standardów szkolenia, praktyki i etyki a zarazem świadomość, że
psychoterapia uprawiana na wysokim poziomie staje się sztuką.

Towarzystwo należy do European Association for Psychotherapy i swoją działalnością
umożliwia polskim psychoterapeutom stawanie się częścią społeczności międzynarodowej.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej nie jest organizacją masową.
Adresowane jest do profesjonalistów aktywnych i serio traktujących wartości swojej profesji.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 790 701 061 (wtorki, godz. 10-12)
KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650