Bycie naprawdę integratywnym oznacza wyzbycie się religijnego ferworu w odniesieniu do określonej metody, w tym także do każdego podejścia czy filozofii, które jest integratywne….
John Soderlund
wykop.plPoleć stronę

System uprawnień zawodowych
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej

System uprawnień zawodowych służy pacjentom, którym daje informację o kompetencjach zawodowych psychoterapeuty. Służy też psychoterapeutom, inspirując do rozwoju zawodowego i stanowiąc potwierdzenie społecznego uznania ich profesjonalizmu.

Uprawnienie zawodowe dokumentuje, że legitymująca się nim osoba jest psychoterapeutą pracującym w modalności integratywnej, którego praca podlega społecznemu oglądowi, kompetencje zawodowe są ustawicznie aktualizowane, a on sam postępuje w swojej pracy zawodowej zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychoterapeuty PTPI.

Psychoterapeuta posiadający uprawnienia zawodowe musi być aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, które jest organizacją właściwą dla rozpatrywania zażaleń na pracę psychoterapeuty.

4-stopniowy system uprawnień zawodowych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej wygląda następująco:

  1. Rekomendacja Psychoterapeuty PTPI – uzyskiwana na każdym etapie szkolenia zawodowego w oparciu o egzamin zewnętrzny.

  2. Certyfikat Psychoterapeuty I stopnia – dla absolwentów Studium Psychoterapii Integratywnej (czteroletniego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty, zgodnego z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii i projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia ), którzy jednocześnie uzyskali Rekomendację Psychoterapeuty PTPI.

  3. Certyfikat Psychoterapeuty II stopnia – absolwenci 4-letniego Studium Psychoterapii, i szkolenia PROFI, z 5 letnią praktyką zawodową, którzy zdali egzamin certyfikacyjny II stopnia i obronili pracę certyfikacyjną przed Komisją Certyfikacyjną PTPI. Automatycznie stanowi podstawę do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapii, ale wymogami przewyższa go.

  4. Certyfikat Superwizora PTPI – Psychoterapeuci Certyfikowani II stopnia, którzy ukończyli szkolenie superwizorskie i zdali egzamin superwizorski; praktyczny i teoretyczny.

* wszyscy posiadacze certyfikatów PTPI są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji i okresowego odnawiania certyfikatu.

O systemie certyfikacyjnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej

System certyfikacyjny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oparty jest na podstawach naukowych (Evidence Based Psychotherapy Training) i na Deklaracji Strasburskiej. Jednocześnie jest zgodny z wymogami przyjętymi przez Polską Radę Psychoterapii, projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii i wymogami European Association for Psychotherapy.

Rzeczywiste oparcie kryteriów nadawania uprawnień na wynikach najnowszych badań naukowych (Evidence Based Psychotherapy Training) jest unikalne w Polsce i nie tylko w Polsce.

Większość systemów nadawania uprawnień psychoterapeutycznych w naszym kraju opiera się na kryteriach tradycyjnych i politycznych - niezweryfikowanych naukowo, a często sprzecznych z nauką. Na takich nienaukowych kryteriach opierają się dotąd rozporządzenia i zarządzenia Ministra Zdrowia, NFZ, istniejące ustawy i projekty ustaw związanych z ochroną zdrowia psychicznego.

Kształcenie zawodowe i kryteria oceny psychoterapeutów są oparte na wynikach badań Norcrossa i 29 Division APA, aktualnych prac American Psychological Association, Wampolda, Orlinsky’ego, Horvatha, Frank & Frank, Pope, Rogersa, Lamberta, Lilienfelda, Gelso, Karlińskiej-Nehrebeckiej itd.

Związek stosowanych kryteriów oceny psychoterapeutów z ich efektywnością zawodową jest stale monitorowany, tak więc uprawnienia zawodowe w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Integratywnej są nadawane w oparciu o obiektywne metody naukowe.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 790 701 061 (wtorki, godz. 10-12)
KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650