Demo
  • Start
  • Badania nad psychoterapią integratywną

Badania nad psychoterapią integratywną

Ten dział poświęcony jest badaniom naukowym psychoterapii, w szczególności psychoterapii integratywnej - w podejściu rozwijanym w naszym stowarzyszeniu. Dział będzie się sukcesywnie rozwijał. Na początek publikujemy relację z konferencji w Porto, w której aktywny udział brali przedstawiciele PTPI.

Konferencja SPR w Porto, 10-13.10.2012

Andrzej Nehrebecki i Milena Karlińska-Nehrebecka, reprezentujący zarazem Sigmund Freud University (Wiedeń), wzięli czynny udział w konferencji Society for Psychotherapy Research (SPR) pt. 3rd Joint Meeting of the European and the United Kingdom Chapters of the Society for Psychotherapy Research, która odbyła się w dniach 10-13 października w Porto (Portugalia). SPR to wiodące stowarzyszenie naukowe prowadzące badania nad psychoterapią. 

Andrzej Nehrebecki zaprezentował wystąpienie pt. "How to measure wisdom?: A questionnaire tracking the progress during Integrative Psychotherapy", Milena Karlińska-Nehrebecka pt. "Predictors for staying in psychotherapy and for solution finding" podczas panelu "Questionnaire as a communication channel between client and therapist" (prowadzenie panelu: Dan Pokorny).

W konferencji wzięły też udział liczne znane postaci z kręgu badaczy psychoterapii, m.in. Ch.Evans, O.Gelo, G.Lepper, M.Leiman, R.Elliott, J.E.Halstead, S.Salvatore, T.A.Schroder, I.Caro, A.Stalikas, J.Kahl-Popp, J.Salgado, C.Young.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS