Demo

Ogłoszenie o Sprawozdawczym Walnym Zebraniu

 

Kilka informacji organizacyjnych:

  • Miejsce Zebrania i konferencji: ul. Botaniczna 24/2 w Poznaniu. (miejsce zebrania może ulec zmianie. W razie zmiany adresu Zebrania zostaniecie poinformowani najpóźniej do 1 kwietnia 2018 r.).
  • Szacujemy, że Zebranie potrwa do godziny 18.00 (w tym godzinna przerwa na obiad).
  • Osoby uczestniczące w wykładzie prawnika na temat RODO otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu wprowadzającym do przepisów RODO (w załączeniu kilka informacji o zmianie przepisów dotyczących przetwarzania danych i przechowywaniu dokumentacji np. medycznej)
  • Osoby, które chciałyby zamówić obiad na miejsce prosimy o informację. Koszt obiadu to ok. 20 zł płatne na miejscu. (prosimy zaznaczyć specjalne wymogi żywieniowe, tzn. alergeny, wegetarianizm itp.)
  • Nocleg w Poznaniu organizowany jest we własnym zakresie. Osoby zainteresowane bazą noclegową prosimy o kontakt mailowy.
  • Program konferencji został przesłany w załączniku wraz z wytycznymi do zgłaszania wystąpień.
  • Termin zgłaszania wystąpień to 5 kwietnia 2018r.
  • Uczestnicy Konferencji otrzymają zaświadczenia o udziale biernym lub czynnym w konferencji.
  • Prosimy o potwierdzenie przybycia mailem do dnia 28.03.2018. Ułatwi nam to organizację Zebrania i Konferencji.

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w Poznaniu!


Porządek obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków PTPI
(termin pierwszy i drugi):


1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór prowadzącego i protokolanta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017.
7. Sprawozdanie z EAP i prac w PRP. Przedstawienie sytuacji Towarzystwa
oraz podejścia psychoterapii integratywnej.
8.Przedstawienie nowych członków PTPI.
9. Zaprzysiężenie nowych członków zwyczajnych PTPI.
10. Wykład Prawnika Jarosława Gresera na temat „RODO- Ustawy o ochronie
danych osobowych” oraz zmianach jakie wchodzą 25 maja 2018 r i
procedurach, jakie dotyczą gromadzenia danych osobowych przez
psychoterapeutów.
11. Omówienie przebiegu egzaminu certyfikacyjnego. Sprawozdanie komisji
certyfikacyjnej.
12. Uroczyste wręczenie certyfikatów psychoterapeuty PTPI.
13. Dyskusja nad funkcjonowaniem i aktualną sytuacją Towarzystwa.
14. Dyskusja nad Statutem i ewentualne głosowanie nad zmianami.
15.Omówienie uaktualnionych procedur certyfikacyjnych.
16. Wybory uzupełniające do Organów PTPI
17. Zamknięcie zebrania

Ramowy program konferencji:

9.30 Otwarcie konferencji.
9.45 Wykład inaugurujący na temat psychoterapii integratywnej i jej miejsca w środowisku polskim, europejskimi i międzynarodowym. Definicja, rozumienie, koncepcja podejścia.
11.15 Dyskusja
11.45 Przerwa kawowa
12.00 Blok teoretyczny - prezentacja różnych modalności terapii integratywnej, czyli jak rozumiem podejście integratywne i jak pracuję w jego obrębie - wystąpienia prelegentów.
13.30 Przerwa obiadowa
14.30 Blok praktyczny- praca z pacjentem w podejściu integratywnym. Prezentacje case study - wystąpienia prelegentów.
16.00 Podsumowanie i zakończenie Forum
16.15 - 18.00 Dodatkowy blok dla osób chętnych
Interwizja (superwizja koleżeńska w zależności od zapotrzebowania).

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Emilii Sczanieckiej 2A/1, Poznań 60-216
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006