Demo
 • Start
 • Pozostałe
 • Prawo regulujące psychoterapię

Ustawa psychoterapeutyczna

  • Odpowiedź Polskiej Federacji Psychoterapii na artykuł w GW 
   Polska Federacja Psychoterapii zwróciła się do Gazety Wyborczej z prośbą o publikację odpowiedzi - sprostowania do artykułu pt. Psychoterapeuci nie chcą być lekarzami opublikowanego w Gazecie w dn. 17.01.2011. 
   Gazeta Wyborcza odmówiła publikacji sprostowania.

 

  • Prof. Danuta Hübner popiera niezależnych psychoterapeutów 
   List od prof. Danuty Hübner, posłanki do Parlamentu Europejskiego, do Polskiej Rady Psychoterapii z dn. 17.12.2010 popierający wyodrębnienie zawodu psychoterapeuty z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i jego odrębną regulację.

 

  •  "Stwórzmy dobrą ustawę o zawodzie psychoterapeuty" 
   13 listopada 2010 na portalu społecznościowym FaceBook powstała grupa dla tych, którzy pragną przyczynić się do wyłączenia zawodu psychoterapeuty z Ustawy o niektórych zawodach medycznych i popierają ustanowienie odrębnej i odpowiedniej dla tego zawodu ustawy. 
   Aby zobaczyć profil, nie trzeba mieć konta na FaceBooku.

 

 

 

  • Komunikat Małopolskiego oddziału NFZ dotyczący doprecyzowania definicji psychoterapeuty 
   Komunikat z dn.12 lipca 2010 dotyczący doprecyzowania definicji psychoterapeuty w odniesieniu do Zarządzenia Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień. 
   Komunikat zawiera mocno zawężoną, krzywdząca dla psychoterapeutów definicję ich zawodu, co wzbudziło protesty.

 

  • Skargi Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej z dn. 30 czerwca 2010: 
    Skarga do Ministerstwa Zdrowia 
    Skarga do Komitetu Stałego Rady Ministrów 
   Są to skargi PTPI na powstały w Ministerstwie Zdrowia Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych...z dnia 31.05.2010r. Zawierają szczegółowy opis wad procesu legislacyjnego oraz wad prawnych samej ustawy.

 

 

  • NFZ respektuje certyfikaty PTPI
   Pismo z NFZ z dn. 3 marca 2010 r. poświadczające, że psychoterapeuci, superwizorzy i osoby w trakcie szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej spełniają wymogi zawarte w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 60/2009/DSOZ z dn. 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa dotycząca zawodu psychoterapeuty (Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych z dn. 9 lutego 2009) promowana przez Ministerstwo Zdrowia została w całości odrzucona przez Komitet Rady Ministrów z uwagi na jej monopolistyczny charakter.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS