Demo

Sekcja psychoterapii dzieci i młodzieży

Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży PTPI stawia sobie za cel dbanie o poziom pomocy udzielanej dzieciom, nastolatkom i ich rodzinom, a także wspiera instytucje, które widzą konieczność zmian i rozwoju.

Przewodnicząca sekcji: mgr Joanna Michalak

***

W dniach 28-29.02.2020 odbyła się międzynarodowa konferencja "Wyzwania psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie" zorganizowana przez Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze pod patronatem i przy współudziale Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, które- w ramach działalności Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży- postanowiło wesprzeć działania na rzecz poprawy sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce.
Wykłady prowadzili specjaliści z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Czech.

Prezes PTPI Sylwia Wojtysiak oraz Wiceprezes Jakub Bieniecki wystąpili z wykładem pt."Kiedy dziecko cierpi- psychoterapeutyczna perspektywa pomocy dzieciom i młodzieży". Przybliżyli rozumienie psychoterapeutyczne kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, jak również założenia psychoterapii. Podkreślili rolę współdziałania ze specjalistami innych profesji pomocowych oraz instytucjami, a także pokazali możliwe działania i skuteczne rozwiązania.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych wykładowców.
Panel był próbą poszukania przyczyn zapaści polskiego systemu psychiatrii dziecięcej, jak również kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce, a także w Europie. Skupiono się też na poszukiwaniu możliwych rozwiązań. Padło wiele niosących nadzieję stwierdzeń oraz pomysłów, z których dużą część można wprowadzić od zaraz. Dzięki nawiązanym kontaktom i zapowiedziom przyszłej współpracy jesteśmy pełni optymizmu, że psychiatria dziecięca jest dziedziną, która będzie się w Polsce rozwijać, a dzieci i młodzież odczują realną pomoc i ulgę w cierpieniu.

Zabor1

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS