Demo
  • Start
  • Jak ubiegać się o Rekomendację Psychoterapeuty

Jak ubiegać się o Rekomendację Psychoterapeuty

O rekomendację psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej mogą ubiegać się psychoterapeuci uczestniczący w całościowym kształceniu w zawodzie psychoterapeuty, będący równocześnie czynnymi członkami PTPI z uregulowanymi składkami członkowskimi do bieżącego roku włącznie.

Do 2016 rekomendacja uzyskiwana była poprzez zdanie egzaminu przed komisją zewnętrzną (wobec podmiotu kształcącego), na dowolnym etapie kształcenia. Od 2017 roku Rekomendacja Psychoterapeuty PTPI nadawana będzie w trybie administracyjnym. Oznacza to że Student po II roku kształcenia i każdy Absolwent może wystąpić z prośbą o nadanie Rekomendacji Psychoterapeuty PTPI i otrzymuje ją w trybie nadania, a nie egzaminu. 

 


Procedura przyznawania rekomendacji PTPI:

 

Kandydat będący członkiem PTPI ubiegający się o Rekomendację Psychoterapeuty PTPI jest zobowiązany do:

  1. Przedstawienia zaświadczenia z ośrodka szkolącego, realizującego program szkolenia w zawodzie psychoterapeuty zgodnego z minimami Polskiej Rady Psychoterapii, potwierdzającego ukończenie minimum drugiego roku tego szkolenia.
  2. Złożenia zaświadczenia o korzystaniu z superwizji.
  3. Złożenia prośby do Zarządu PTPI o nadanie Rekomendacji Psychoterapeuty PTPI.
  4. Złożenia zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami członkowskimi w PTPI.
  5. Dokonania jednorazowej opłaty w wysokości 300 złotych.

Wymienione zaświadczenia oraz prośbę do Zarządu w postaci skanów należy przesłać skompresowanym plikiem na adres mailowy PTPI.

Zarząd w przeciągu 30 dni dokonuje analizy aplikacji pod kątem spełnienia wymogów formalnych i nadaje Rekomendację Psychoterapeuty PTPI.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS