Demo
  • Start
  • Pozostałe
  • Ogłoszenia
  • Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym

 

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej 

Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej zwołuje się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków​, które odbędzie się dnia 1 kwietnia 2017 r. o godzinie 15.00. Drugi termin ustala się na 15.15.

Miejsce: Sala konferencyjna MiastoProjekt, Kraków, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 36 w Krakowie

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia PTPI:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zaprzysiężenie nowych członków zwyczajnych
4. Sprawozdanie za 2016
5. Relacja z EAP
6. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia
7. Wybory członków do Zarządu – komisja skrutacyjna, głosowanie
8. Wybory członków do Komisji Rewizyjnej – głosowanie
9. Wybory członków do Sądu Koleżeńskiego lub Komisji Etycznej
10. Przedstawienie procedury odnawiania certyfikatów
11. Wręczenie Certyfikatów i Rekomendacji Psychoterapeuty
12. Plany i kierunki rozwoju Towarzystwa
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie zebrania

Upoważnienia​.
Członkowie uprawnieni do głosowania, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zebraniu mogą przekazać innym członkom swoje upoważnienie (wzór w załączeniu). Oryginał podpisanego upoważnienia należy wysłać listem poleconym (najlepiej priorytetem) na adres Sekretarz Towarzystwa: Sylwia Wojtysiak, ul. Wrzosowa 24, 62-300 Września do dnia 24.03. 2017​. Drugi oryginalny dokument upoważnienia można przekazać osobie poważnionej. Informujemy, że skan lub fotografia nie jest dokumentem i nie uprawnia do głosowania w zastępstwie. Brak upoważnienia na zebraniu ( niedostarczona w terminie poczta do Sekretarz) skutkuje brakiem możliwości głosowania.

Kandydatura.
Członkowie, którzy chcą kandydować do organów PTPI zobowiązani są do przesłania:

  1. Formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na kandydowanie - podpisany oryginał przesłany pocztą na adres Sekretarz (wzór w załączniku)
  2. Krótkiego uzasadnienia kandydatury - dlaczego kandyduje, do jakiego organu, jakich działań chciałby się podjąć, co chciałby zmienić - z uwzględnieniem informacji o dotychczasowej pracy na rzecz środowiska psychoterapeutów (może być drogą mailową) do dnia 17 marca 2017 r. na adres Sekretarz – wzory w załączeniu, oraz w wersji elektronicznej (skan) na skrzynkę e-mail Towarzystwa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia kandydatury innego członka. Propozycję kandydata wraz z uzasadnieniem należy wysłać zgodnie z powyższym terminem i procedurą.

Wszystkie propozycje zostaną przesłane do członków celem zapoznania się, dlatego prosimy o przestrzeganie terminów zgłoszenia.

Spotkanie.
Na ostatnim Walnym Zebraniu powstała propozycja zorganizowania imprezy w wynajętym lokalu po zakończeniu obrad. Dlatego po obradach zapraszamy na ciepły posiłek oraz lampkę wina.

Potwierdzenie.
W związku z organizacją Walnego Zebrania (rezerwacji miejsca) uprzejmie prosimy o potwierdzenie:
1) chęci przybycia na obrady Towarzystwa
2) udziału w imprezie
na skrzynkę e-mail Towarzystwa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie prosimy wpisać: „Potwierdzenie uczestnictwa – Walne Zebranie, kwiecień 2017”. Potwierdzenie uczestnictwa jest szczególnie ważne z uwagi na wynajęcie sali (ilość miejsc, koszty sali).

Dla wszystkich osób, które potwierdzą w terminie udział w obradach Walnego Zebrania zamówiony zostanie obiad (na koszt Towarzystwa). Jeśli ktoś z Państwa rezygnuje z tej propozycji prosimy o informację w zgłoszeniu, oraz ewentualną opcję posiłku wegetariańskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1195280473919895

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

e-mail: integratywna@gmail.com
Sekretarz: tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006