Demo

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zerbaniu

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej 

Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej zwołuje się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków​, które odbędzie się dnia 14 października 2017 r. o godzinie 11.30. Drugi termin ustala się na 12.00.

Miejsce: Patchwork Design Hostel, ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa, www.patchworkhostel.pl

Upoważnienia do głosowania należy przesłać do dnia 11.10.2017 (liczy się adres doręczenia) na adres biura: ul.Górna 6 43-316 Bielsko-Biała

 

Podczas​​ obrad​​ ważne ​​będą ​​tylko i ​​wyłącznie​​ oryginały ​​dokumentów​​ podpisane​​ własnoręcznie.

Program Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (termin pierwszy i drugi):

1.     Otwarcie Zebrania.

2.     Wybór prowadzącego i protokolanta.

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Przedstawienie składu organów i sytuacji formalnej w Towarzystwie.

5.     Sprawozdanie z działań Zarządu.

6.     Sprawozdanie z działań KR od 1 kwietnia do 5 września.

7. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa w zakresie ważności certyfikatów - przedstawienie analizy formalno-prawnej.

8. Przedstawienie procedury przedłużania certyfikatu psychoterapeuty, przedstawienie procedury przedłużenie certyfikatu superwizora.

9.   Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia na temat aktualnej sytuacji prawnej Stowarzyszenia i sposobów naprawienia zaniedbań powstałych we wcześniejszych kadencjach.

10.   Nadanie członkostwa zwyczajnego i weryfikacja członkostwa zwyczajnego pozostałych członków.

11.   Dyskusja nad funkcjonowaniem i aktualną sytuacją Towarzystwa.

12.   Przedstawienie przez Zarząd proponowanych zmian w Statucie.

13.   Dyskusja nad zmianami w Statucie

14.   Głosowanie nad zmianami w Statucie

15. Wolne wnioski

16. Zamknięcie zebrania

Z pozdrowieniami

Zarząd PTPI

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS