Demo
  • Start
  • Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Po sprawdzeniu umiejętności praktycznych i teoretycznych oraz złożeniu wymaganych egzaminów Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej uznaje, że psychoterapeuta posiadający Certyfikat Psychoterapeuty PTPI dysponuje kwalifikacjami do samodzielnego prowadzenia psychoterapii, ustawicznie aktualizuje wiedzę i umiejętności zawodowe, swoją pracę poddaje społecznemu oglądowi i postępuje zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Od 2018 roku egzaminy w naszym Towarzystwie przeprowadzane są przez Komisję Egzaminacyjną - zewnętrzną w stosunku do podmiotu szkolącego. W jej skład wchodzą dr Martyna Goryniak, mgr Sylwia Fajkowska oraz mgr Arkadiusz Kiraga. 

Egzaminy zdawane przed komisją certyfikacyjną PTPI do 2016 roku w formie egzaminów rekomendacyjnych potwierdzały osiągnięcie certyfikacyjnego poziomu pracy z pacjentem. Komisja certyfikacyjna przeprowadzająca egzaminy składała się z wykwalifikowanych supewizorów PTPI: Anny Biesiady (superwizor PTPI, PFP), Urszuli Wojciechowskiej (superwizor PTPI, PFP), Dagmary Kuczyńskiej - Ginko (superwizor PTPI, PFP).

Osoby ubiegające się o certyfikat psychoterapeuty PTPI w ramach szkolenia certyfikacyjnego odbywały regularną superwizję oraz podlegały corocznym ocenom superwizorskim w postaci egzaminu kompetencyjnego sprawdzającego kompetencje osobowościowe oraz techniczne psychoterapeuty. W komisji podczas egzaminu kompetencyjnego zasiadali następujący superwizorzy: Milena Karlińska-Nehrebecka, Stanisława Kufel - przewodncząca komisji certyfikacyjnej PTPI, Dagmara Kuczyńska - Ginko.

 

Alfabetyczna lista psychoterapeutów posiadających certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej:

  1. mgr Baran (Tomaszewska) Edyta, Przemyśl
  2. mgr Baran Urszula, Kraków
  3. dr Bereza Bernarda, Lublin
  4. mgr Białowąs Anna, Gdańsk
  5. mgr Bieniecki Jakub, Zielona Góra 
  6. lek. med. Bińkowska Małgorzata, Bolesławiec
  7. mgr Bobik Magdalena, Wadowice 
  8. mgr Bogal Aneta, Kraków
  9. mgr Borowicz Dagmara, Gdańsk
  10. mgr Bywalec Magdalena, Kraków 
  11. mgr Górka Katarzyna, Rzeszów 
  12. mgr Hładik Karolina, Opole
  13. mgr Jarończyk-Urbaś Beata, Nowy Targ
  14. mgr Kapusta-Barabasz Beata, Bielsko-Biała
  15. mgr Karmińska-Łoskot Ewa, Tychy
  16. mgr Kauer Katarzyna, Cieszyn
  17. mgr Kempska Ewa, Gdańsk
  18. mgr Kęsicka Katarzyna, Gdańsk
  19. mgr Kiedroń-Fałat Elżbieta, Cieszyn
  20. mgr Korzyńska-Stefaniak Elżbieta, Kraków
  21. mgr Kotula-Śliwa Małgorzata, Kraków
  22. mgr Krawczyk Renata, Lublin
  23. mgr Lesińska-Wilczek Małgorzata, Warszawa
  24. mgr Leśniewska-Stafirska Elżbieta, Płock
  25. mgr Michalak Joanna, Poznań
  26. mgr Michalak-Jędrzejczak Iwona, Konin
  27. mgr Michnowicz Agnieszka, Gorzów Wielkopolski
  28. mgr Nehrebecki Andrzej, Kraków
  29. dr Nosowska Monika, Lublin
  30. mgr Owczarek-Skoneczna Justyna, Łódź 
  31. mgr Patelczyk Adriana, Gdańsk 
  32. mgr Pawlicka Agata, Wrocław
  33. mgr Pilarska Monika, Wodzisław Śląski
  34. mgr Pitra Aneta, Wrocław 
  35. mgr Potoniec Paweł, Kraków
  36. mgr Reszelska Katarzyna, Poznań
  37. mgr Siemaszko Marta, Olsztyn
  38. mgr Sioras Ioannis. Skarżysko-Kamienna
  39. dr n. med. Sobuta-Wajdi Eliza, Kraków
  40. mgr Solecka Ewa, Rzeszów
  41. mgr Sołtyniak Sylwia, Chojnice 
  42. mgr Stępniowski Grzegorz, Leżajsk
  43. mgr Szczyrek-Bizoń Anna, Bielsko-Biała
  44. mgr Świeboda Michał, Poznań
  45. mgr Tarnawski Kamil, Kraków
  46. mgr Tryc-Puchała Monika, Wyszków
  47. mgr Wodo Piotr, Poznań
  48. mgr Wojtysiak Sylwia, Poznań
  49. mgr Woźniak-Faliszewska Beata, Kielce

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Emilii Sczanieckiej 2A/1, Poznań 60-216
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006