Demo
  • Start
  • Certyfikat psychoterapeuty

Certyfikat psychoterapeuty

Członkowie towarzystwa mogą ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Legitymująca się nim osoba jest samodzielnym psychoterapeutą pracującym w modalności integratywnej, którego praca podlega społecznemu oglądowi, kompetencje zawodowe są ustawicznie aktualizowane, a on sam postępuje w swojej pracy zawodowej zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychoterapeuty PTPI.

Certyfikat Psychoterapeuty mogą otrzymać osoby, które poztywynie zaliczą egzamin zewnętrzny. Egzaminy certyfikacyjne odbywają się zatem przed komisją, która jest niezależna od podmiotu szkolącego danego psychoterapeutę, a co jest zgodne ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii oraz wymaganiami ze strony Ministerstwa Zdrowia.

 wzor certyfikatu nowy

 

Procedura certyfikacyjna dostępna jest dla osób, które czują się psychoterapeutami integratywnymi, są członkami PTPI oraz spełniają warunki określone w procedurze.

Warunki uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPI zostały szegółowo przedstawione w Procedurze uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty (kliknij)

*Oprawę graficzną certyfikatu opracował Tadeusz Ginko

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS