Demo

Sekcja Psychoterapii Online

Osoby chcące wstąpić do sekcji prosimy o złożenie wymaganej deklaracji. Deklarację przynależności do sekcji (kliknij aby pobrać) - należy uzupełnić, wydrukować i podpisać. Skan prosimy przesłać drogą elektorniczną na adres sekretariatu, a dokument w formie papierowej na adres siedziby Towarzystwa.

Opłaty za przynależność do Sekcji Psychoterapii Online
  • Psychoterapeuci z certyfikatem PTPI (po egzaminie zewnętrznym): bezpłatnie. 
  • Psychoterapeuci rekomendowani PTPI: bezpłatnie w 2020 roku. Potem: 50 zł/rok.
  • Członkowie PTPI bez rekomendacji i certyfikatu: 50 zł/rok.
  • Członkowie wspierający Sekcji (bez członkostwa w PTPI): 150 zł/rok.
 
wsparciepsychiczne.pl
 
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej zostało patronem naukowym portalu https://wsparciepsychiczne.pl/
W ramach Sekcji Psychoterapii Online PTPI prowadzić będzie opiekę merytoryczną nad pracą i kwalifikacjami specjalistów oferujących swoje usługi na portalu.

To pierwszy polski portal tego typu, nad którym pieczę merytoryczną objęło towarzystwo psychoterapeutyczne.

Wszystkie osoby chcące rozpocząć współpracę z portalem są weryfikowane przez komisję certyfikacyjną, która w tym projekcie odpowiedzialna będzie za sprawdzenie adekwatności proponowanej oferty pomocy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Dodatkowo osoby, które należą do Sekcji Psychoterapii Online, zostają objęte ochroną komisji etycznej, co zabezpiecza profesjonalizm, zwiększa poczucie bezpieczeństwa i chroni pacjentów/klientów. Członkowie sekcji otrzymują również zniżkę w opłacie abonamentowej za korzystanie z portalu.

Osoby będące członkami sekcji mają możliwość publikacji tekstów na portalu, które mogą być równocześnie reklamą danego specjalisty i jego ośrodka. Nad merytorycznym poziomem artykułów czuwa komisja naukowa PTPI.

 

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS