Demo
 • Start
 • Procedura ubiegania się o Certyfikat

Procedura ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty

Na podstawie Uchwały nr 1/12/2019,  zmieniającej uchwały: 5/12/10/2016 o procedurze uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty w trybie egzaminacyjnym z dn. 12.10.2016 oraz 8/11/2017 z dn. 19.11.2017 w sprawie procedury nadawania certyfikatów psychoterapeuty w trybie grandparenting

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej przyjmuje następujące procedury uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty:

I. Procedura uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPI w trybie egzaminacyjnym

Certyfikat Psychoterapeuty może otrzymać osoba, która spełnia poniższe warunki (udokumentowane w formie zaświadczeń):

 1. Ukończyła studia magisterskie w naukach społecznych, humanistycznych lub medycznych.
 2. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i posiada uregulowane składki członkowskie.
 3. Posiada Rekomendację Psychoterapeuty PTPI uzyskaną w drodze egzaminu lub administracyjnie.
 4. Ukończyła co najmniej 4-letnie kształcenie w zawodzie psychoterapeuty zgodne ze standardami szkoleniowymi Polskiej Rady Psychoterapii i Ministerstwa Zdrowia składające się z:
 • co najmniej 590 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego zawierającego m.in. poniższe elementy:      

- Teorie rozwoju człowieka na przestrzeni życia,

- Kierunki psychoterapii,

- Teorie psychopatologii,

- Czynniki zmiany, diagnozy i interwencji,

- Czynniki społeczne i kulturowe w kontekście psychoterapii

 • co najmniej 250 godzin osobistego doświadczenia psychoterapeutycznego, w tym minimum 50 godzin psychoterapii indywidualnej oraz minimum 100 godzin psychoterapii grupowej, prowadzonych przez psychoterapeutę z certyfikatem uznanego w środowisku towarzystwa psychoterapeutycznego (w Polsce i w Europie)
 • 150 godzin superwizji prowadzonych procesów psychoterapeutycznych- w formie indywidualnej lub grupowej
 • co najmniej 360 godzin stażu klinicznego w placówce ochrony zdrowia zapewniającej doświadczenie z pacjentami prezentującymi szerokie spektrum zaburzeń psychicznych,
  z czego minimum 250 godzin powinno odbyć się w psychiatrycznych placówkach ochrony zdrowia (szpitale, kliniki, odziały psychiatryczne itp.) 

Dodatkowo od aplikantów do Certyfikatu wymagane jest, aby osoba:


5.
Złożyła oświadczenie, że prowadzi co najmniej 5 lat superwizowanej praktyki psychoterapii (nie mniej niż 1500 godzin), rozpoczętej najwcześniej po drugim roku szkolenia.

6. Udokumentowała integratywność w wykształceniu (dodatkowe kursy, szkolenia w różnych modalnościach psychoterapeutycznych) poprzez wykazanie co najmniej jednego ze sposobów integrowania różnych modalności psychoterapeutycznych oraz określiła swoją modalność w ramach psychoterapii integratywnej.

7. Przedstawiła rekomendację superwizora certyfikowanego przez PTPI lub  mającego certyfikat innej organizacji psychoterapeutycznej o porównywalnych standardach szkolenia, zaakceptowanego przez PTPI (dotyczy wszystkich superwizorów certyfikowanych w uznanych w Polsce towarzystwach certyfikujących). Superwizor rekomendujący powinien przeprowadzić z kandydatem 50 godzin superwizji indywidualnej lub co najmniej rok superwizji grupowej.


Zarówno superwizja, jak i zasadnicza część szkolenia, powinna być prowadzona przez superwizorów i nauczycieli psychoterapii posiadających kwalifikacje (certyfikaty psychoterapeuty, superwizora) uznane w środowisku polskim i w Europie.

8. Złożyła wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających.

9. Dokonała opłaty egzaminacyjnej.

10. Zdała egzamin kompetencyjny na Certyfikat Psychoterapeuty PTPI organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i przeprowadzony przez zewnętrzną komisję niezależną wobec podmiotu kształcącego.

Informacje organizacyjne dotyczące egzaminu zewnętrznego

W terminie przewidzianym ogłoszeniem Zarządu PTPI aplikant do Certyfikatu PTPI zobowiązany będzie dostarczyć:

 1. Dokumenty wskazane w procedurze certyfikacyjnej.
 2. Arkusz zawierający informacje o terapeucie, pacjencie i procesie terapeutycznym.
 3. Transkrypt, czyli dosłowny zapis sesji.
 4. Nagranie sesji (audio lub video).
 5. Ankietę psychoterapeuty.
 6. Oświadczenie o zdolności do wykonywaniu zawodu.
 7. Oświadczenie o ilości godzin przeprowadzonej psychoterapii.

Wszystkie załączniki należy po uzupełnieniu podpisać własnoręcznie, zeskanować, a następnie skany z podpisem przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a nagranie na wskazany adres mailowy Komisji Egzaminacyjnej - w terminie podanym przez Komisję Certyfkacyjną.

Opłaty

1. Opłata egzaminacyjna - 1800zł (może ulegać zmianie - prosimy sugerować się informacjami z bieżących maili).

2. Opłata certyfikacyjna - 300 zł (za przeprowadzenie procedury i wydanie dokumentu).

3. Konieczne jest uregulowanie składek członkowskich. W razie pomyślnego zdania egzaminu składkę będzie trzeba uzupełnić do kwoty 300 zł (w przypadku zdania egzaminu w sesji jesiennej wyższa składka będzie naliczana od nowego roku).


Etap egzaminacyjny

W terminie podanym w ogłoszeniu Zarządu PTPI aplikanci, którzy pozytywnie przeszli etap oceny aplikacji, zostaną zaproszeni na egzamin przed Komisją Zewnętrzną.

Egzamin będzie formą obrony nagranej sesji terapeutycznej. Celem obrony jest wykazanie dojrzałości zawodowej aplikanta do Certyfikatu Psychoterapeuty PTPI.

W przypadku wątpliwości co do spełniania kryteriów Komisja Certyfikacyjna może zażądać uzupełnienia dokumentacji.

Oryginały w wersji papierowej wszelkich podpisanych przez Państwa dokumentów należy przywieźć na egzamin certyfikacyjny.

W przypadku zaliczenia egzaminu psychoterapeuta otrzyma dyplom oraz zaświadczenie potwierdzające kompetencje psychoterapeutyczne.

W przypadku niezaliczenia egzaminu komisja przedstawia psychoterapeucie powody, dla których egzamin nie może być zaliczony, a także udziela informacji zwrotnych i zaleceń do pracy własnej, rozwoju konkretnych umiejętności oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu w kolejnym możliwym terminie.

II. Procedura uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPI w trybie grandparenting

Certyfikat psychoterapeuty może otrzymać osoba, która spełnia poniższe warunki (udokumentowane w formie zaświadczeń):

 1. Ukończyła studia magisterskie w naukach społecznych , humanistycznych lub medycznych.
 2. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i posiada uregulowane składki członkowskie.
 3. Posiada certyfikat psychoterapeuty innego uznanego w Polsce towarzystwa psychoterapeutycznego.
 4. Ukończyła co najmniej 4-letnie kształcenie w zawodzie psychoterapeuty zgodne ze standardami szkoleniowymi Polskiej Rady Psychoterapii i Ministerstwa Zdrowia  składające się z:
 • co najmniej 590 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego zawierającego m.in. poniższe elementy:          
  • Teorie rozwoju człowieka na przestrzeni życia,
  • Kierunki psychoterapii,
  • Teorie psychopatologii,
  • Czynniki zmiany, diagnozy i interwencji,
  • Czynniki społeczne i kulturowe w kontekście psychoterapii

 • co najmniej 250 godzin osobistego doświadczenia psychoterapeutycznego, w tym minimum 50 godzin psychoterapii indywidualnej oraz minimum 100 godzin psychoterapii grupowej, prowadzonych przez psychoterapeutę z certyfikatem uznanego w środowisku towarzystwa psychoterapeutycznego (w Polsce i w Europie)
 • 150 godzin superwizji prowadzonych procesów psychoterapeutycznych- w formie indywidualnej lub grupowej
 • co najmniej 360 godzin stażu klinicznego w placówce ochrony zdrowia zapewniającej doświadczenie z pacjentami prezentującymi szerokie spektrum zaburzeń psychicznych, z czego minimum 250 godzin powinno odbyć się w psychiatrycznych placówkach ochrony zdrowia (szpitale, kliniki, odziały psychiatryczne itp.) 

Dodatkowo od aplikantów do Certyfikatu wymagane jest, aby osoba:


5. Złożyła oświadczenie, że prowadzi co najmniej 5 lat superwizowanej praktyki psychoterapii (nie mniej niż 1500 godzin), rozpoczętej najwcześniej po drugim roku szkolenia.

6. Udokumentowała integratywność w wykształceniu (dodatkowe kursy, szkolenia w różnych modalnościach psychoterapeutycznych) poprzez wykazanie co najmniej jednego ze sposobów integrowania różnych modalności psychoterapeutycznych oraz określiła swoją modalność w ramach psychoterapii integratywnej.


7.
Przedstawiła rekomendację superwizora certyfikowanego przez PTPI lub  mającego certyfikat innej organizacji psychoterapeutycznej o porównywalnych standardach szkolenia, zaakceptowanego przez PTPI (dotyczy wszystkich superwizorów certyfikowanych w uznanych w Polsce towarzystwach certyfikujących). Superwizor rekomendujący powinien przeprowadzić z kandydatem 50 godzin superwizji indywidualnej lub co najmniej rok superwizji grupowej.

Zarówno superwizja, jak i zasadnicza część szkolenia, powinna być prowadzona przez superwizorów i nauczycieli psychoterapii posiadających kwalifikacje (certyfikaty psychoterapeuty, superwizora) uznane w środowisku polskim i w Europie.

8. Dokonała opłaty w wysokości równej opłacie egzaminacyjnej.


9.
Złożyła wniosek wraz zkompletem dokumentów potwierdzających.

 

Aktualizacja treści: 10.12.2019

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS