Demo

Procedura ubiegania się o Certyfikat Superwizora

 
Procedura uzyskiwania Certyfikatu Superwizora PTPI w trybie grandparenting
na podst. uchwały Zarządu nr 01/09/2022 z dn. 09.09.2022 r.
 
Osoba aplikująca o Certyfikat Superwizora PTPI w trybie grandparenting:
 1. Powinna posiadać Certyfikat Psychoterapeuty PTPI lub innego towarzystwa psychoterapeutycznego uznanego w Polsce lub w Europie.
 2. Powinna prowadzić psychoterapię co najmniej 5 lat od momentu ukończenia 4-letniego szkolenia w zawodzie psychoterapeuty – udokumentowane zaświadczeniem lub oświadczeniem z dołączonym aktualnym wypisem z CEIDG.
 3. Powinna mieć ukończone szkolenie w zawodzie psychoterapeuty, które musi spełniać wymagania ramowego programu szkoleniowego ustalonego przez Polską Radę Psychoterapii –
  udokumentowane dyplomem wraz z suplementem.
 4. Powinna mieć ukończone lub pozostawać w trakcie zaawansowanego szkolenia superwizorskiego – udokumentowane zaświadczeniem lub dyplomem ukończenia szkolenia lub certyfikatem superwizora innego uznanego towarzystwa psychoterapeutycznego.
 5. Powinna prowadzić przynajmniej od 2 lat udokumentowaną superwizję procesów psychoterapeutycznych, superwizję zespołu, placówek ochrony zdrowia, placówek oświatowych lub pomocy społecznej.
 6. Powinna udokumentować uczestnictwo w interwizjach superwizorskich lub hiperwizjach.
 7. Zadeklaruje wsparcie dla członków PTPI poprzez prowadzenie superwizji, egzaminów certyfikacyjnych lub innych wynikających z uprawnień superwizora PTPI.
 8. Powinna złożyć drogą mailową wniosek o przyznanie certyfikatu superwizora wraz kompletem dokumentów poświadczających wyżej wymienione wymagania.
 9. Powinna mieć uregulowane składki członkowskie.
 10. Warunkiem przyznania certyfikatu jest wniesienie opłaty w wysokości 1 500 zł po otrzymaniu informacji o spełnieniu wyżej wymienionych wymagań.
  (*w uzasadnionych przypadkach na wniosek aplikanta Zarząd może podjąć inną decyzję odnośnie sposobu opłaty za niniejszą procedurę)
 11. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Komisję Certyfikacyjną PTPI oraz zatwierdzony przez Zarząd PTPI w terminie 30 dni od wpłynięcia kompletu dokumentów.
 12. Certyfikat wydaje się na 5 lat.

 

  

Poprzednia procedura obowiązująca od XI.2017 do IX.2022

Osoba aplikująca o certyfikat superwizora PTPI w trybie grandparentingu powinna:

1. Posiadać certyfikat psychoterapeuty PTPI lub innego Towarzystwa psychoterapeutycznego uznanego w Polsce i w Europie
2. Powinna prowadzić psychoterapię co najmniej 5 lat od momentu ukończenia 4 letniego szkolenia w zawodzie psychoterapeuty
3. Ukończone szkolenie w zawodzie psychoterapeuty powinno spełniać wymagania ramowego programu szkoleniowego ustalonego przez Polską Radę Psychoterapii
4. Powinna prowadzić przynajmniej od dwóch lat superwizję procesów psychoterapeutycznych, superwizję zespołu,  placówek ochrony zdrowia, superwizję placówek oświatowych lub pomocy społecznej.
5. Zadeklaruje wsparcie dla członków PTPI poprzez prowadzenie superwizji, egzaminów certyfiakcyjnych lub innych wynikających z uprawnien superwizora PTPI
6. złożyć wniosek o certyfikat superwizora, który zostanie rozpatrzony przez komisję certyifkacyjną PTPI oraz zatwierdzony Zarząd PTPI.
 
 
aktualizacja: 09.09.2022 r.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS