Demo

Polska Rada Psychoterapii

Polska Rada Psychoterapii powstała w dniu 18 września 2006 r. Jest ona ogólnopolskim porozumieniem polskich stowarzyszeń (a niekiedy ich sekcji) szkolących i certyfikujących psychoterapeutów. Organizacje zrzeszone w Polskiej Radzie Psychoterapii niemal wszystkie afiliowane są w europejskich i międzynarodowych stowarzyszeniach psychoterapeutycznych.

Rada zajmuje się opracowywaniem standardów zawodu psychoterapeuty i ustawą regulującą psychoterapię w Polsce. W skład Rady przyjmowane są stowarzyszenia psychoterapeutyczne, które prowadzą systematyczne i całościowe kształcenie w zawodzie psychoterapeuty.

Strona internetowa Polskiej Rady Psychoterapii: www.psychoterapiawpolsce.pl

Obecnie Rada zrzesza następujące organizacje, reprezentowane przez przedstawicieli:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

e-mail: integratywna@gmail.com
Sekretarz: tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006