Demo
  • Start
  • Pozostałe
  • Ogłoszenia

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Kraków, 02.03.2017 - Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej 

Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej zwołuje się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków​, które odbędzie się dnia 1 kwietnia 2017 r. o godzinie 15.00. Drugi termin ustala się na 15.15.

Miejsce: Sala konferencyjna MiastoProjekt, Kraków, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 36 w Krakowie

 

Czytaj dalej

Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym

Zarząd PTPI ogłasza, że 4 lutego 2017 roku (sobota) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

Pierwszy termin wyznacza się: 4.02.2017 na godz. 13.00
Drugi termin wyznacza się: 4.02.2017 na godz. 13.15.


Miejsce spotkania:
Sala konferencyjna Miastoprojekt, ul Kraszewskiego 36, Kraków.

Porządek obrad:

Czytaj dalej

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

e-mail: integratywna@gmail.com
Sekretarz: tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006