Demo

Władze i Komisje

Zarząd

Prezes: Sylwia Wojtysiak

Wiceprezes: Jakub Bieniecki

Sekretarz: Beata Kapusta-Barabasz

Skarbnik: Monika Tryc-Puchała

 

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Bińkowska

Monika Nosowska

Piotr Kościelniak

 

Komisja Certyfikacyjna

Edyta Baran

Piotr Kościelniak

Renata Krawczyk

 

Komisja Egzaminacyjna

Martyna Goryniak

Sylwia Fajkowska

Arkadiusz Kiraga

 

Komisja ds Zawodu Psychoterapeuty

Sylwia Wojtysiak

 

Komisja Naukowa 

Bernarda Bereza

Urszula Baran

Monika Nosowska

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

e-mail: integratywna@gmail.com
Sekretarz: tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006