Demo

Deklaracja Strasburska

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej respektuje Deklarację Strasburską z 1990 roku, będącą podstawą filozofii European Association for Psychotherapy. Podpisują ją wszystkie organizacje członkowskie należące do EAP. Oto jej treść:

Strasburg Declaration

  1. Psychoterapia jest niezależną dyscypliną naukową praktykowaną jako niezależny, wolny zawód.
  2. Szkolenie w psychoterapii przebiega na zaawansowanym, kwalifikowanym poziomie naukowym.
  3. Gwarantuje się i zabezpiecza różnorodność podejść psychoterapeutycznych.
  4. Pełne szkolenie psychoterapeutyczne obejmuje teorię, doświadczenie osobiste (przyp. MKN: co oznacza psychoterapię szkoleniową) oraz praktykę pod superwizją. Nabywana jest odpowiednia wiedza o różnorodnych metodach psychoterapeutycznych.
  5. Do szkolenia w psychoterapii droga wiedzie poprzez rozmaite wykształcenie początkowe, w szczególności poprzez nauki humanistyczne i społeczne.

(tłum. Milena Karlińska - Nehrebecka)

Ponadto, pod Deklaracją podpisały się wszystkie poniższe organizacje, zrzeszające łącznie około 2500 polskich psychoterapeutów:

 1. Instytut Terapii Gestalt
 2. Laboratorium Psychoedukacji
 3. Polska Federacja Psychoterapii
 4. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
 5. Polskie Towarzystwo Terapii Gestalt
 6. Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

e-mail: integratywna@gmail.com
Sekretarz: tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006