Demo

O Towarzystwie

 

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI) jest pierwszym zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniem zrzeszającym psychoterapeutów, którzy od kilkunastu lat integrują różne kierunki psychoterapii.

PTPI określa standardy szkolenia i certyfikowania psychoterapeutów pragnących uprawiać modalność integratywną.

Stanowi zawodową organizację zrzeszającą psychoterapeutów, którzy w swojej postawie wobec swojej profesji pragną przekraczać ograniczenia pojedynczych kierunków psychoterapeutycznych.

Rozpowszechnia wiedzę na temat nowych metod psychoterapii i wiedzę wynikającą z doświadczeń klinicznych dbając o ich naukową weryfikację.

Podejście integratywne jako podejście naukowe opiera się na empirycznej weryfikacji zarówno zastanych, jak i nowopowstających kierunków psychoterapii.

Towarzystwo za ważny cel stawia sobie wzmacnianie i kreowanie psychoterapii jako zawodu i dyscypliny naukowej.

Szczególnym wymiarem tak pojmowanej psychoterapii jest jej jednoczesna przynależność zarówno do zawodów medycznych, jak i humanistycznych, wymóg wysokich standardów szkolenia, praktyki i etyki, a zarazem świadomość, że psychoterapia uprawiana na wysokim poziomie staje się sztuką.

Towarzystwo należy do European Association for Psychotherapy i swoją działalnością umożliwia polskim psychoterapeutom stawanie się częścią społeczności międzynarodowej.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej nie jest organizacją masową. Adresowane jest do profesjonalistów aktywnych i poważnie traktujących wartości swojej profesji.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

ul. Podkowy 42, Warszawa 04-937
e-mail: integratywna@gmail.com
tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: 31 1600 1462 1737 8470 4000 0001
BNP PARIBAS