Demo
 • Start
 • Korzyści z przynależności

Korzyści z przynależności

Zostając członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej:

 1. Uzyskuje się przynależność do organizacji zawodowej, co jest wymogiem odpowiedzialnego uprawiania zawodu psychoterapeuty. Zapewnia się w ten sposób swoim pacjentom, że korzystają z psychoterapii u profesjonalisty, który jest poddany społecznej kontroli w społeczności, np. porzez superwizję, wymianę peer2peer, prezentację przypadków i wystąpień na zjazdach naukowych, szkolenie czy egzaminy. Pacjent może wnosić zażalenia na pracę psychoterapeuty do jego macierzystej organizacji.
 2. Dzięki temu, że w niezbyt dużej organizacji profesjonaliści się wzajemnie znają, ochrona pacjenta jest bardziej realna niż w organizacjach masowych, gdzie wiele osób pozostaje anonimowych.
 3. Staje się częścią społeczności profesjonalistów ceniących określone wartości.
 4. Ma się dostęp do wymiany zawodowej, także nieformalnej.
 5. Uzyskuje się możliwość uzyskania indywidualnego członkostwa w European Association for Psychotherapy
 6. Po spełnieniu wymogów szkoleniowych lub zdaniu egzaminu praktycznego można uzyskać status Psychoterapeuty Rekomendowanego przez PTPI.
 7. Po spełnieniu wymogów szkoleniowych i zdaniu egzaminu można starać się o Certyfikat Psychoterapeuty PTPI.
 8. Można mieć zniżki w opłatach za Zjazdy, konferencje i szkolenia PTPI.
 9. Otrzymuje się newsletter.
 10. Po akceptacji recenzentów można publikować artykuły na stronie PTPI.
 11. Można uzyskać dostęp do specjalistycznej pomocy prawnej.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI)

e-mail: integratywna@gmail.com
Sekretarz: tel. +48 695 711 678 (poniedziałki, wtorki: godz. 10-12)
NIP: 945 20 47 128, REGON: 120084751, KRS: 0000237650

KONTO: ING Bank Śląski 27 1050 1445 1000 0023 0991 4006